A Vass Lajos Kórus 1903-ban alakult először férfikarként, majd 1948-ban vegyeskarrá szerveződött. Már akkor kialakult az énekkar három fő profilja: a kortárs magyar zene tolmácsolása, az a capella irodalom, valamint a nagy oratórikus művek előadása. A kórus 1948-ban, a szabadságharc centenáriumának alkalmából rendezett kórusversenyen vegyeskari kategóriában I. díjat kapott.

A Vasas Kórus névhez számos magyar mű ősbemutatója fűződik (Kodály Zoltán: Fölszállott a páva, Vass Lajos: Mathias Rex). Az együttes vezetői többek között Vaszy Viktor, Vásárhelyi Zoltán, András Béla voltak, 1962-től 1992 novemberében bekövetkezett haláláig Vass Lajos Erkel-díjas zeneszerző-karnagy vezette, 1993 és 1998 között Somos Csaba, majd  Hornyák Tamást és Kabdebó Sándort követően ismét Somos Csaba. Bárd Judit 2002-től másodkarnagyként közreműködve, 2009-től 2020-ig vezető karnagyként vette át az együttes művészeti vezetését. Szűcs Dániel 2015-ben csatlakozott a kórushoz, 2016-tól társkarnagyként, 2020-tól karnagyként vezeti az énekkart.

Az énekkar számos nemzetközi kapcsolatot alakított ki az Europa Cantat fesztiválokon (Neversben, Namurban, Pécsett), valamint több nemzetközi versenyen díjat is nyert (1978-ban Llangollenben vegyeskari és folklór kategóriában I. díj, nőikari kategóriában III. díj, 1981-ben Spittalban a vegyeskari kategóriában IV. díj, a folklór kategóriában II. díj). Az énekkar mai arculatára is jellemző, hogy minden korosztály énekel a kórusban és folytatja az évtizedes tradíciókat. 1994-ben az együttes felvette szeretett karnagya, Vass Lajos nevét. Együttesünk fontosnak érzi névadónk műveinek tolmácsolását, örökségének ápolását, valamint az énekkar repertoárjának bővítését.

Kórusunk 2012-ben egész napos szakmai találkozót szervezett (Vass Lajos Emléknap), a Vass Lajoshoz kötődő szimfonikus zenekar és öt kórus részvételével.

Kiemelkedő minősítések és díjak:

1996-ban, 2000-ben, és 2004-ben az énekkar „HANGVERSENYKÓRUS SUMMA CUM LAUDE” minősítést, majd 2010-ben, az új minősítési rendszerben „ARS MAIOR” minősítést kapott. 2014-ben a Vass Lajos Kórus kimagasló alkotó- és előadóművészi munkáját Csokonai Vitéz Mihály-díjjal ismerték el. A 2015 márciusában rendezett XV. Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen a Vegyeskarok B1 kategória győzteseként a kórus a kimagasló munkájával, arany I. diplomát szerzett, valamint a Vasas Művészegyüttes tagjaként 2016-ban Magyar Kulturális Örökségdíjat, 2019-ben KÓTA-díjat kapott.

A kórus karnagya: Szűcs Dániel (2015 szeptembere óta).

Próbanapok: hétfő és csütörtök 18:30-20:30

E-mail: vass.lajos.choir@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/korusvasslajosvegyeskar

Vass Lajos Kórus honlapja

Vorstellung des Lajos Vass Chors

Chorleiter:  Dániel Szűcs

Unser Ensemble wurde 1903 als Männerchor gegründet und 1948 zum gemischten Chor organisiert. Schon damals enstand das Profil des Chores: einerseits das Dolmetschen der zeitgenössischen ungarischen Musik, anderseits der acapella Literatur und der großen oratorischen Werke.Der ChorerhieltimJahre 1948 beidemanlässlich des Zentenars des ungarischen Freiheitskampfes veranstalteten Chorwettbewerb in der Kategorie gemischter Chor den I. Preis.

Mit dem Lajos Vass Chor sind die Uraufführungen zahlreicher ungarischer Werke verbunden (Kodály: Fölszállott a páva /Der Pfau flog auf/, Vass: Mathias Rex).  Die Leiter des Ensembles waren unter anderen Viktor Vaszy, Zoltán Vásárhelyi, Béla András; ab 1962 bis zu seinem im November 1992 erfolgten Todewurde es von demmit PreisErkel ausgezeichneten Komponisten-Dirigenten, Lajos Vass geleitet;zwischen 1993 und 1998 von Csaba Somos, dannvon Tamás Hornyákund Sándor Kabdebó, dann wieder von Csaba Somos.

Der Chor hat bei den Europa Cantat Treffen (Nevers, Namur, Pécs), sowie beimehreren internationalen Wettbewerben zahlreiche internationale Kontakte ausgebaut. Er gewann 1978 in Llangollen in den Kategorien gemischter Chor und Folklore den I. Preis, in der Kategorie Frauenchor einen III.,1981 in Spittal in der Kategorie gemischter Chor einen IV:, Folklore einen II. Preis. Für den heutigen Chor ist charakteristisch, dass alle Altersklassen im Chorsingenund er die hundertjährige Tradition fortsetzt. 1994 hat der Chor den Namen von seinem geliebten Dirigenten,Lajos Vassangenommen. Unser Ensemble hält es für wichtig, seine Werke vorzutragen, sein Erbe zu pflegen und unser Repertoire zu erweitern.

Unser Chor hat im Jahre 2012 ein ganztägiges berufliches Treffen (Lajos Vass Gedenktag) organisiert, mit der Teilnahme von an Lajos Vass hängenden Orchester und 5 Chöre.

Überragende Qualifikation und Preise:

Im Jahre 1996, 2000 und 2004 erhielt der Chor die Qualifikation „KONZERTCHOR SUMME CUM LAUDE”, dannim2010 lautdemneuenQualifikationssystemdie Qualifikation„ARS MAIOR”. ImJahre 2014 wurde die herausragendekunstschaffende und vortragskünstlerischeTätigkeit von Lajos Vass Chor mit demPreis Csokonai Vitéz Mihály anerkannt.BeidemimJahre 2015 organisiertenXV. Budapester Internationalen Chorwettbewerberhielt der ChoralsGewinnerin der KategoriegemischterChor B1, mit seinerhervorragendenArbeit, ein Gold I. Diplom, sowieimJahre 2016 alsMitglieder von Vasas Kunstensembleerhielter den PreisUngarischesKulturerbe.

Die Chefdirigent von Chorist Dániel Szűcs (seit 2015)